کرونا

همه شهر‌های استان بوشهر آبی کرونایی شدند

با آبی شدن وضعیت کرونایی شهرستان‌های دیر و دیلم، تمام شهرستان‌های ۱۰ گانه استان بوشهر در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفتند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین وضعیت کرونایی شهرستان‌های کشور را اعلام کرد که نشان می‌دهد از امروز همه ۱۰ شهرستان استان بوشهر در شرایط آبی کرونایی قرار دارند.

هفته پیش شهرستان‌های دیر و دیلم در وضعیت زرد قرار داشتند.

اکنون ۳۰۱ شهر در کشور در وضعیت آبی و ۱۴۷ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.