انتصاب

مدیرکل جدید وزرش و جوانان استان بوشهر در آستانه معرفی

شنیده ها حاکی است کار انتصاب مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر انجام شده و کمال صالح احمدی در آستانه معرفی می باشد

گزارش جنوب استان به نقل از یک منبع اگاه کمال صالح احمدی یکی از معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان پس از گمانه زنی های زیاد به عنوان گزینه نهایی وزارت ورزش انتخاب و پس از مراحل اداری گفته میشود حکم انتصاب صالح احمدی توسط وزیر ورزش و جوانان صادر و جانشین بهروزیان فرد میشود .

صالح احمدی در رزومه خود معاونی امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان و سرپرست هیات فوتبال استان دارد.

آخرین خبر حکایت دارد ممکن است روز پنجشنبه صالح احمدی به عنوان مدیرکل جدید ورزش و جوانان معرفی شود.