معاون آموزشی علوم پزشکی بوشهر:

کمبود زیرساخت‌ها و تجهیزات مشکلات دانشکده دندانپزشکی بوشهر

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در ۱۰ سال گذشته هرسال بین ۳۰ تا ۴۳ نفر دانشجو در رشته دندانپزشکی استان بوشهر پذیرش شده است.

دکتر فولادوند افزود: در این مدت ۱۶۰ دندانپزشک نیز فارغ التحصیل شده اند که شمار بسیاری از آن‌ها بومی استان بوشهر بوده اند.
وی گفت: خط قرمز ما در تمام رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی کیفیت آموزشی است، اما برای حفظ این موضوع باید زیرساخت‌های لازم فراهم و نیروی انسانی مورد نیاز در دسترس باشد.
فولادوند اضافه کرد: فراهم سازی زیرساخت بخصوص کلینیک آموزشی وتامین تجهیزات و امکانات آموزشی از جمله نیاز‌ها و مشکلات دانشکده دندانپزشکی است.
وی بیان کرد: تا کنون ۴۰ نفر دانشجوی تعهدی دندانپزشکی پذیرش کرده ایم که بسیاری از آن‌ها فارغ التحصیل شده و در شهرستان‌ها مشغول به کار هستند.
فولادوند عنوان کرد: هم اکنون در معاونت آموزشی و در بخش خصوصی ۳۱۳ دندانپزشک در استان داریم که به لحاظ آماری به ازاء هر ۱۰۰ هزار نفر ۳۰ تا ۳۱ دندانپزشک داریم که کافی نیست.
وی گفت: اگر هرسال بین ۳۰ تا ۴۰ نفر در سال دانشجوی دندانپزشکی پذیرش کنیم تا ۴ سال آینده به ازاء هر ۱۰۰ هزار نفر ۴۰ دندانپزشک یا به ازاء هر ۱۰ هزار نفر ۴ دندانپزشک خواهیم داشت.