مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان

مصرف آب در استان بوشهر دو برابر الگوی مصوب است

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان می‌گوید بیش از ۹۰ درصد آب مورد نیاز استان به دلیل محدودیت منابع آبی و کاهش باران از استان‌های همجوار تامین می‌شود، ولی با این حال دو برابر الگوی مصوب آب مصرف می‌کنیم.
ابوالحسن عالی به مناسبت اول تیر آغاز هفته صرفه‌جویی در مصرف آب بیان کرد: پاییز و زمستان امسال (سال آبی) میزان بارش باران در استان بوشهر نسبت به سالیان گذشته یک سوم کاهش یافته است و در استان‌های همجوار که منبع مهمی برای تامین آب استان بوشهر هستند نیز وضعیت خوبی نبود و سال خشکی خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: سرانه مصرف آب در استان بوشهر ۳۰۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز است، در حالی است که الگوی مصوب که هیات دولت ابلاغ کرده ۱۵۰ لیتر تعیین شده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان با تاکید بر اینکه کمبود آب و از دست دادن آن با هیچ چیز قابل جبران نیست، گفت: ضرورت رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی آب در این شرایط باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی می‌گوید: ۱۲ تا ۱۳ درصد آب مورد نیاز مردم با هزینه‌های زیاد از آب‌شیرین کن‌ها تامین می‌شود، که به ازاء هر متر مکعب آب یک دلار باید هزینه کرد که توجیه اقتصادی ندارد.
عالی عنوان کرد: اگر الگوی مصرف از سوی مشترکان رعایت شود، تا ۵۰ درصد می‌توان مصارف را کاهش داد.
وی گفت: چاه‌های درون استانی ۱۱ درصد آب مورد نیاز را تامین می‌کردند که با توجه به خشکسالی‌های اخیر کاهش برداشت دارند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان می‌گوید در موضوع مدیریت مصرف آب نقش زنان و  رسانه‌ها بسیار مهم است.