مدیرعامل پتروشیمی کاویان

تولید پتروشیمی کاویان در سال ۹۸ به ۲ میلیون تن می‌رسد

مدیرعامل پتروشیمی کاویان این مجتمع و تلاش برای رسیدن به ظرفیت اسمی، گفت: با توجه به افزایش خوراک در پی راه‌اندازی فازهای جدید پارس جنوبی در سال 1398 میزان تولید به ظرفیت اسمی می‌رسد

مدیرعامل پتروشیمی کاویان درباره میزان تولید اتیلن در این مجتمع و تلاش برای رسیدن به ظرفیت اسمی، گفت: با توجه به افزایش خوراک در پی راه‌اندازی فازهای جدید پارس جنوبی در سال ۱۳۹۸ میزان تولید به ظرفیت اسمی می‌رسد و با انجام طرح توسعه تولید، از سال ۱۳۹۹ با مازاد اتیلن می‌توانیم کمبود خوراک در ماهشهر را نیز جبران کنیم.

رمضان اولادی با اشاره به این که سال گذشته در پتروشیمی کاویان با توجه به مشکل کمبود خوراک یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن اتیلن تولید شد، اظهار کرد: ، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید در سال جدید به ۸۰ درصد ظرفیت اسمی برابر با یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن برسد.

وی تصریح کرد: با توجه به افزونی خوراک و مازاد بودن اتان ازسال ۱۳۹۸ همزمان با راه‌اندازی کامل فازهای پارس جنوبی در حوزه خط کنگان تا پایان سال جاری بر اساس وعده وزارت نفت، مجتمع‌هایی که تولید برپایه اتان دارند، شروع به افزایش ظرفیت کردند، ما نیز تصمیم به افزایش ظرفیت ۱۰ تا ۱۵ درصدی گرفتیم.

مدیرعامل پتروشیمی کاویان با اشاره به آغاز انجام کارهای مربوط به افزایش ظرفیت، گفت: تا شال ۱۳۹۹ طرح توسعه ۱۰ الی ۱۵ درصدی ظرفیت را اجرا می‌کنیم. هم‌اکنون کارهای اجرایی آغاز شده و سفارش تجهیزات صورت گرفته است.

اولادی ادامه داد: بر این اساس انتظار می‌رود پتروشیمی کاویان در سال آتی به تولید برابر با ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی برسد و در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۰ درصد این ظرفیت برابر با دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن، تولید اتیلن داشته باشیم.

مدیرعامل پتروشیمی کاویان خاطرنشان کرد: با افزایش تولید اتیلن و مازاد شدن این خوراک، می‌توانیم افزون بر تامین خوراک اتیلن پتروشیمی‌های هلدینگ باختر، ایلام، غدیر و اروند، اتیلن مورد نیاز منطقه ماهشهر و پتروشیمی امیرکبیر را نیز تامین کنیم.

به گزارش نیپنا، شرکت پتروشیمی کاویان وظیفه تامین خوراک مورد نیاز سایر شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ پتروشیمی باختر را برعهده دارد و خوراک‌رسانی به این مجتمع‌ها از طریق تزریق اتیلن به خط لوله اتیلن غرب کشور صورت می‌گیرد. محصول اصلی طرح عبارت است از تولید سالانه دو میلیون تن اتیلن که در دو واحد الفین مجتمع هرکدام با ظرفیت یک میلیون تن در سال انجام می‌شود.