۲۹ رسانه‌ استان بوشهر در انتظار تایید هیأت نظارت بر مطبوعات

29 رسانه‌ استان بوشهر در انتظار تایید هیأت نظارت بر مطبوعات است که هیأت نظارت بر مطبوعات طی فراخوانی، از همه گردانندگان سایت‌های خبری بدون مجوز خواست که نسبت به ثبت درخواست اخذ مجوز فعالیت خود در سامانه جامع رسانه‌ها اقدام کنند.
ردیف نام متقاضی نام مدیر مسئول دوره انتشار گستره توزیع تاریخ تکمیل مدارک دفتر مرکزی رسانه
۱ الهام میرزائی زاده مهران سلطانی نژاد هفته نامه منطقه ای ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ دیر
۲ مهران سلطانی نژاد مهران سلطانی نژاد پایگاه خبری ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ بوشهر
۳ الهام فضلی مهران سلطانی نژاد هفته نامه سراسری ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ بوشهر
۴ عباس زارعی عباس زارعی پایگاه خبری ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ گناوه
۵ سیده فاطمه آزمون مهران سلطانی نژاد ماهنامه استانی ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ بوشهر
۶ علی غفاری مهران سلطانی نژاد هفته نامه منطقه ای ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ کنگان
۷ اطهر دارایی اطهر دارایی پایگاه خبری ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ بوشهر
۸ اسماعیل بیدار اسماعیل بیدار پایگاه خبری ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ جم
۹ محبوبه بهمنی محبوبه بهمنی پایگاه خبری ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ کنگان
۱۰ دانشگاه خلیج فارس مصطفی دهقانی دو فصلنامه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ بوشهر
۱۱ محمد شفیعی نواز محمد شفیعی نواز پایگاه خبری ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ بوشهر
۱۲ رضا فراشبندی رضا فراشبندی فصلنامه سراسری ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ بوشهر
۱۳ لیلا انبارکی لیلا انبارکی پایگاه خبری ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ بوشهر
۱۴ سیدابوالحسن جعفری سیدابوالحسن جعفری ماهنامه استانی ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ بوشهر
۱۵ یوسف اطمینان یوسف اطمینان پایگاه خبری ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ برازجان
۱۶ روزبه خدادادی روزبه خدادادی پایگاه خبری ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ بوشهر
۱۷ محمد مهدی علی پور محمد مهدی علی پور هفته نامه ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ بوشهر
۱۸ دانشگاه آزاداسلامی/استان بوشهر نجمه چراغی‌شیرازی فصلنامه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ بوشهر
۱۹ حسین دریانورد مهران سلطانی نژاد فصلنامه منطقه ای ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ بوشهر
۲۰ غلامحسین آقاجری غلامحسین آقاجری پایگاه خبری ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ دیلم
۲۱ صفیه رزاز صفیه رزاز پایگاه خبری ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ بوشهر
۲۲ عباس صالحی نیک عباس صالحی نیک ماهنامه ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ بوشهر
۲۳ عبدالحمید شعرانی عبدالحمید شعرانی هفته نامه استانی ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ دیر
۲۴ سید محسن موسوی سید محسن موسوی پایگاه خبری ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ دشتستان
۲۵ حمیدرضا عباسی مهران سلطانی نژاد ماهنامه استانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ جم
۲۶ مبین شجاعی مقدم مبین شجاعی مقدم ماهنامه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ بوشهر
۲۷ جلیل اعتماد جلیل اعتماد فصلنامه ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ جم
۲۸ عباس تدین عباس تدین پایگاه خبری ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ برازجان
۲۹ سید حسین موسوی سید حسین موسوی ماهنامه سراسری ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ بوشهر