بازداشت میزبانان صنعت

دستگیری کارجویان بومی عسلویه مقابل مدیریت اشتغال منطقه ویژه

بنابه گفته های برخی از پایگاه های خبری محلی و فضای مجازی اینطور که معلوم است 8 نفر از کارجویان شهرستان عسلویه دستگیر شده اند.

شنیده می شود امروز هشت نفر از جوانان بومی جویای کار شهرستان با مراجعه به مدیریت اشتغال منطقه ویژه به دنبال شغل آبرومندی برای خود بودند که متأسفانه دستگیر می شوند.

ای کاش مسولین واحد اشتغال شرایطی مهیا می کردند تا این جوانان بیکار درد دل و مشکلات خود را  با سخاوت اسدی مدیر عامل منطقه ویژه در میان می گذاشتند نه اینکه جهت نشان دادن شرایط خوب و آرام دست به چنین اقدامی زدند

برخی از این جوانان بیکار متاهل و دارای فرزند هستند

به نقل از یک کانال نفتی چندی پیش هم کارجویان بیکار بومی ، نسبت به فساد گسترده، خرید و فروش موقعیت های شغلی، صدور معرفی نامه جهت افراد غیر واجد شرایط و صدور رای غیرعادلانه در شعب این اداره برعلیه کارگران با هماهنگی و کارگشایی شرکت های منطقه به مدیریت اشتغال منطقه ویژه معترض بودند.

انتظار می رود نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا با هماهنگی با مسولین مربوطه به این موضوعات ورود کنند | عسلویه آنلاین ، نایبند