یک بوشهری به عنوان بازرس‌کل نمونه ملی انتخاب شد

اسحاق شهبازی بازرس کل استان بوشهر به عنوان بازرس کل نمونه ملی انتخاب شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه، اسحاق شهبازی به عنوان بازرس کل نمونه ملی انتخاب شد.

شهبازی در همایش سراسری مسئولین سازمان بازرسی کل کشور با حضور رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مورد تقدیر قرار گرفت.

در این مراسم که با حضور بازرسان کل کشور و نماینده ویژه قوه قضائیه در سالن همایش‌های بازرسی کل کشور برگزار شد از بازرس کل استان به عنوان بازرس کل نمونه ملی تقدیر به عمل آمد.