رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

تخصیص اعتبارات پروژه‌های دانش بنیان و اشتغال آفرین از الزامات قانون بودجه امسال است

درویشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: تخصیص اعتبارات دانش بنیان و اشتغال‌آفرین از الزامات قانون بودجه سال جاری است.

علی درویشی : سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در سال جاری در راستای تخصیص اعتبارات برای اشتغال‌زایی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند بویژه اشتغال دانش بنیان و مبتنی بر نوآوری و خلاقیت که مورد تاکید است.

وی افزود: دولت سیزدهم در راستای عینیت بخشیدن به شعار سال و ایجاد اشتغال پایدار، اهتمام جدی دارد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در تخصیص اعتبارات این مهم‌را لحاظ می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۲ درصد اعتبارات استان‌تخصیص یافت و محقق شد و از مجموع ۲ هزار ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب، حدود یک‌هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

درویشی از رشد اعتبارات تملک ‌دارایی استان بوشهر خبر داد و گفت: امسال ۲ هزار میلیارد تومان از محل تملک‌ دارایی به استان بوشهر تخصیص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر به الزامات قانون بودجه امسال اشاره کرد و یادآور شد: تخصیص اعتبارات پروژه‌های دانش بنیان و اشتغال آفرین از الزامات اساسی قانون بودجه سال جاری است.

وی بیان کرد: تسریع در پروژه‌های آبرسانی و طرح‌های هادی روستایی و تکمیل پروژه‌های راهسازی و مسکن نیز از الزامات قانون بودجه امسال است.