✍🏻یادداشت: علی اکبر قیصری

آقای استاندار ۱۳۷۷ میلیارد اعتبار مسئولیت اجتماعی نفت به استان در کجا هزینه خواهد شد! جنوب آلوده یا شمال آسوده؟

استاندار بوشهر در مصاحبه اخیر خود گفته "هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان اعتبار مسئولیت اجتماعی نفت برای استان بوشهر تصویب شده که این میزان اعتبار نسبت به سنوات گذشته رشد چند برابری را نشان می‌دهد.

علی اکبر قیصری
استاندار بوشهر در مصاحبه اخیر خود گفته “هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان اعتبار مسئولیت اجتماعی نفت برای استان بوشهر تصویب شده که این میزان اعتبار نسبت به سنوات گذشته رشد چند برابری را نشان می‌دهد.”
در حالی که مدت زیادی نیست از مصاحبه استاندار گذشته برخی افراد از شمال استان با جوسازی در فضای مجازی و حتی لابی گری های قصد دارند اعتباراتی که حق مردم جنوب استان بوشهر به ویژه شهرستان عسلویه است را به شهرستان های شمال استان تخصیص دهند.
اعتبارات مسؤلیت اجتماعی نفت و حتی عوارض آلایندگی حق مردم جنوب استان بوشهر است چراکه مشعل ها، پساب فاضلاب، بوی گاز تأسیسات صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی فقط جنوب بوشهر را آلوده می‌کند.
در واقع سوال مهم از استاندار بوشهر این است که هزار و ۳۷۷ میلیارد اعتبار مسؤلیت اجتماعی نفت در کجای استان بوشهر و بر چه اساس و اولویتی های تقسیم خواهد شد؟
اینکه چه میزان از این اعتبار به جنوب استان تخصیص پیدا می‌کند یا شهرستان های که بیش از ۱۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر با جنوب استان فاصله دارند و با لابی‌گری و استفاده از اعمال نفوذ خواهان جذب آن هستند؛ عیار استاندار بوشهر را مشخص می‌کند چراکه این اعتبار حق مردمی بوده که سلامتی آنها با حضور صنعت به خطر افتاده است.
با این حال استاندار بوشهر نباید فراموش کند؛ عوارض آلایندگی فقط حق مردمی است که در زیر مشعل فِلِرها زندگی می‌کنند و به مرور شاهد از بین رفتن محیط زیست و منابع طبیعی خود هستند.