نشست شورای راهبردی منطقه ویژه پارس

نشست اصحاب رسانه با رئیس شورای راهبردی – قاسم احمدی

بخشی از صحبت های مسئول پایگاه خبری بنک نیوز: قاسم احمدی در جلسه نشست هم اندیشی اهالی رسانه جنوب استان بوشهر با رئیس شورای راهبردی پتروشیمی های پارس جنوبی.