مدیر کل آموزش و پرورش استان

مجلس دانش‌آموزی فرصتی برای مشارکت دانش‌آموزان در تصمیم سازی‌ها است

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت مجلس دانش‌آموزی زمینه‌ای است تا دانش‌آموزان تصمیم‌سازی کرده و با استفاده از قابلیت‌ها طرح‌های کارشناسانه ارائه دهند .

علی موحدی ضمن تبریک عید غدیر در خصوص مجلس دانش آموزی اظهار کرد : «مجلس دانش آموزی فرصت مناسب و ارزشمندی است تا دانش آموزان با پذیرش مسئولیت ، تفکر آگاهانه نسبت به مسائل فعالیت کنند.
او افزود : «مجلس دانش آموزی زمینه ای است تا دانش آموزان تصمیم سازی کرده و با استفاده از قابلیت ها طرح های کارشناسانه ارائه دهند.»

موحدی تاکید کرد : «طرح های قابل قبول که کارشناسی شده می توان به صورت عملیاتی پی گرفته شود .»

خدا کرم نوروزی مدیر سازمان دانش آموزی استان بوشهر گفت : «در مجلس دانش آموزی ، دانش آموزان با دیدگاه های مختلف پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی بررسی و مشورت می پردازند تا به راه حل های مناسب دست یابند .»
نوروزی افزود : «دانش آموزان در مجلس دانش آموزی مشکلات را به صورت کلی مورد توجه قرار می دهند که این امر موجب رشد و شکوفایی استعداد های دانش آموزان می شوند .»

نایب رئیس و سایر اعضای مجلس دانش آموزی در خصوص مسائل و مشکلات بیاناتی ایراد کردند .

637936053753479171.jpg (700×437)

در این نشست نایب رئیس دوم هیئت رئیسه مجلس دانش آموزی استان بوشهر در خصوص کمیته های پنج گانه مجلس دانش آموزی و عملکرد آن گزارشی ارائه داد .

محمد رضا تنو گفت : «دانش آموزان در مناطق مختلف استان با بینش نسبت به وقایع و حقایق مطالبی ارائه می دهند که باعث ارتقاء سطح معنوی و کیفی آموزش و پرورش می شود .»
او افزود : «دانش آموزان در مجلس دانش آموزی با روحیه نقد و نقد پذیری و شناسایی مشکلات دانش آموزان در مدارس به حل آن کمک می کنند . بطوریکه بیانیه گام دوم نوید دهنده آینده روشن تری برای بهره گیری از ظرفیت های جوانان در مسائل فرهنگی ، اجتماعی و غیره می باشد .»