مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای

عملیات اجرایی تعریض محور آبپخش – کُلُل دشتستان آغاز شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر گفت: عملیات اجرایی پروژه تعریض محور آبپخش - پل کُلُل از توابع شهرستان دشتستان این استان مسیر (رفت و برگشت) به طول۲هزار و ۷۰۰ کیلومتر آغاز شد.

به گزارش جنوب استان،روابط عمومی اداره کل راهدلری و حمل ونقل جاده ای استان بوشهر روز دوشنبه به نقل از  عبدالکریم اخترشناس اعلام کرد: عملیات تعریض محور آبپخش – کُلُل در راستای ارتقای ایمنی عبور و مرور اهالی به ویژه باغداران انجام می شود و بلوار کنونی شهر آبپخش تا پل کلل امتداد می‌یابد.

وی با بیان اینکه پروژه تعریض ورودی آبپخش  و تبدیل آن به بلوار از خواسته ها و مطالبات مردمی است اظهار کرد: عملیات تعریض محور آبپخش – کُلُل در ۲ سمت و هر سمت چهار متر (سرجمع هشت متر) افزایش و عرض کلی محور از ۱۳ به ۲۱ متر می رسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر افزود: عملیات اجرایی این پروژه و توسعه بلوار خروجی آبپخش تا پل کُُُلُل در مدت ۶ ماه انجام می‌شود و محور فعلی به بلوار بارفوژه ۲ متر میانی و روشنایی ایمن سازی می‌شود .

وی ادامه داد: برای بهسازی و تعریض محورآبپخش سرجمع ۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و استانی هزینه می‌شود .

اخترشناس گفت: عملیات بهسازی و تعریض محور آبپخش به کلل شامل زیرسازی، روسازی و آسفالت است و با پایان کار تعریض ایمنی محور افزایش می یابد.