مسئولیت اجتماعی

اهدای ۵۰۰ میلیون تومان به بهزیستی استان بوشهر توسط شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس

مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از محل مسئولیت های اجتماعی شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس در جهت خرید ۱۰۰ راس گوسفند، ذبح و توزیع بین گروه های هدف به مناسب عید قربان به اداره کل بهزیستی استان بوشهر داد شد.

به گزارش جنوب استان، در نهم ذی الحجه مصادف با روز عرفه مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از محل مسئولیت های اجتماعی شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس در جهت خرید ۱۰۰ راس گوسفند، ذبح و توزیع بین گروه های هدف به مناسب عید قربان به اداره کل بهزیستی استان بوشهر داد شد.

در همین راستا پس از ذبح گوسفندان، گوشت قربانی را به اداره بهزیستی شهرستان کنگان جهت توزیع میان مددجویان ۴ بهزیستی جنوب استان بوشهر قرار داده شد.

لازم به توضیح است این دومین مشارکت شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس در سال ۱۴۰۱ در زمینه بسته معیشتی می باشد.