مدیرکل استاندارد استان

شهرداری‌های استان بوشهر نسبت به انجام وظایف خود در حوزه استاندارد پارک‌ها اقدام کنند

مدیرکل استاندارد استان بوشهر گفت: برخی از تجهیزات ممنوعه مانند نشیمن فلزی تاب‌ها با همکاری دادستانی‌ها از سطح شهرستان‌های استان بوشهر جمع آوری شده ولی با این وجود هنوز برخی از افراد اقدام به بکارگیری آن در پارک‌ها می‌کنند.

به گزارش جنوب استان، محمدرحیم بهره‌مند مدیرکل استاندارد استان بوشهر ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با وجود تذکرهای مکررهای داده شده تجهیزات ممنوعه در برخی از شهرها و روستاها دیده می‌شود که از لحاظ استانداردی به طور کامل غیراستاندارد هستند.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر افزود: خرید چنین تجهیزاتی بدون تردید اتلاف اعتبار و بودجه دولتی بوده که جان شهروندان و بویژه کودکان به عنوان قشری با آسیب پذیری بالا را به دنبال دارد؛ سازه‌های پارک‌های بادی ویژه بازی کودکان نیز استاندارد خاص خود را داشته که باید نسبت به استانداردسازی آن اقدام شود.

بهره‌مند تأکید کرد: استفاده از سه وسیله تاب دارای نشیمن فلزی تاب، تاب‌های کجاوه‌ای و خانواده در استان بوشهر ممنوع است.

وی عنوان کرد: برخی از تجهیزات ممنوعه مانند نشیمن فلزی تاب‌ها با همکاری دادستانی‌ها از سطح شهرستان‌های استان بوشهر جمع آوری شده ولی با این وجود هنوز برخی از افراد اقدام به بکارگیری آن در پارک‌ها می‌کنند.

این مقام مسؤول گفت: از شهرداری‌ها و به ویژه شهرداری مرکز استان به عنوان الگویی برای سایر شهرداری‌ها انتظار است در همکاری و تعامل دو سویه با اداره کل استاندارد نسبت به انجام وظایف خود اقدام کنند.

بهره‌مند تصریح کرد: در حوزه استاندارد این راهش نیست که با بکارگیری چند کارشناس در بخش حقوقی نسبت به استانداردسازی اقدام شود بلکه باید بخش‌های مختلف خودشان پیشگام این موضوع باشند.