ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان بوشهرآراسته به معروف ها باشد

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری چهارشنبه در دیدار اعضای داخلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با بیان اینکه اگر چیزی بخواهد تأثیر گذار باشد باید خود دارای آن قدرت تأثیر باشد، اظهار داشت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اگر بخواهد منکر را پیشگیری و معروف […]

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری چهارشنبه در دیدار اعضای داخلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با بیان اینکه اگر چیزی بخواهد تأثیر گذار باشد باید خود دارای آن قدرت تأثیر باشد، اظهار داشت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اگر بخواهد منکر را پیشگیری و معروف را نهادینه کند اول خود باید این شرایط را هم به صورت مجموعه‌ای و هم شخصی داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ادامه داد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر باید به صورت مجموعه‌ای و شخصی آراسته به معروف‌ها و پیراسته از منکرات باشد.

وی افزود: در این زمینه لازم است جلسات درون مجموعه‌ای و حتی خانوادگی در منزل داشته باشید و بر روی عمل به معروف‌ها و نهی از منکرات به صورت شخصی و مجموعه‌ای کار کنید.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه اولین آمر به معروف و ناهی از منکر خداست، تصریح کرد: شما به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر باید اول خودتان دارای این شرایط باشید تا بتوانید تأثیر گذار باشید.

امام جمعه بوشهر با تشکر از تلاش‌ها، کوشش‌ها و زحمات انجام گرفته در این ستاد، افزود: مسئولیت شما بسیار سنگین است و تا می‌توانید تلاش کنید تا کار به سرانجام برسد.