وام فرزند آوری در جنوب استان بوشهر

محرومیت جنوب استان بوشهر از وام فرزندآوری

براساس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، یک شرط مهم برای دریافت تسهیلات فرزندآوری این است که نرخ باروری زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد، با توجه به نرخ باروری در شهرستان کنگان که افزایش یافته و وام فرزندآوری به متقاضیان کنگان تعلق نمی‌گیرد.

براساس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، یک شرط مهم برای دریافت تسهیلات فرزندآوری این است که نرخ باروری زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد. بنابراین، برخی از متقاضیان که در این شهرها متولد شده‌اند، از فهرست دریافت‌کنندگان این وام حذف می‌شوند.

در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات فرزندآوری شدند که براساس اعلام بانک مرکزی از ماهای گذشته پرداخت این وام آغاز شده بود.

این وام برای افرادی است که فرزند یا فرزندان آن‌ها از سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشند اما در بند (ت) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شرطی برای دریافت وام فرزندآوری آمده که مشمولان این تسهیلات را به کسانی که در شهرهای با نرخ باروری بالای ۲.۵ متولد شده‌اند، محروم کرده است.

در این زمینه، متقاضیان وام فرزندآوری برای اطلاع از نرخ باروری شهرستان خود و فرزندشان می‌توانند این نرخ را در سامانه و حسب اعلام مرکز آمار مشاهده کنند.

 لازم به ذکر است که شهرستان‌های مجاور کنگان به دلیل نبود امکانات پزشکی، برای تولد فرزندشان به کنگان مراجعه کرده و محل تولد فرزندان در شناسنامه شهر کنگان صادر می‌شود لذا نرخ باروری در این شهرستان افزایش یافته و وام فرزندآوری به متقاضیان کنگان تعلق نمی‌گیرد. لطفاً رسیدگی شود.