بودجه

اعلام سهم شهرستان های بوشهر از بودجه استان

سهم شهرستان های استان از اعتبارات تملک دارایی (عمرانی) امسال استان مشخص شده است.

به گزارش جنوب استان  دشتستان با ۲۹۷ میلیارد تومان در رتبه نخست قرار دارد، بوشهر با ۲۸۲ میلیارد تومان و گناوه با ۱۳۶ میلیاردتومان در رده های بعدی می باشند.

همچنین سهم دشتی (۱۳۱ میلیارد تومان)، کنگان (۱۱۲ میلیارد تومان)، تنگستان (۱۰۶ میلیارد تومان)، عسلویه (۹۹ میلیارد تومان)، جم (۹۷ میلیارد تومان)، دیر (۹۲ میلیارد تومان) و دیلم (۶۱ میلیارد تومان) تعیین شده است.

این اعتبارات براساس سرفصل های تعیین شده از سوی دولت، در فرمانداری ها به پروژه ها اختصاص می یابد.

البته میانگین تحقق این اعتبارات در کشور طی سالیان اخیر کمتر از ۵۰ درصد بوده است.

1749215.jpg (1000×1000)