با معرفی ۱۰۰ برگزیده ؛

اختتامیه بزرگ‌ترین رخداد فرهنگی‌و‌هنری استان بوشهر برگزار شد

آیین اختتامیه جشنواره بزرگ‌ترین رخداد فرهنگی ‌و هنری پردیس با معرفی ۱۰۰ نفر برگزیده این جشنواره برگزار شد.

به گزارش جنوب استان جشنواره فرهنگی و‌هنری پردیس از سوی کمیته روابط عمومی پتروشیمی های منطقه پارس با همکاری مدیریت شهرک پردیس جم به عنوان بزرگ‌ترین رخداد فرهنگی و هنری استان بوشهر با شرکت ۹۱۵ نفر از هنرمندان چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر و در قالب ارسال ۱۳۶۲ اثر هنری به دبیرخانه این جشنواره برگزار شده بود.

رییس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس در آیین پایانی این جشنواره با قدردانی از کمیته روابط عمومی پتروشیمی های منطقه در اجرای این فعالیت فرهنگی و هنری گفت: حمایت و پشتیبانی شرکت های پتروشیمی از حوزه فرهنگ و‌ هنر مناطق همجوار با صنایع به عنوان یک‌نگاه اولویت دار در راس فعالیتهای صنایع پتروشیمی مستقر در این منطقه است.

در این آیین ربانی،مشاور اجتماعی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ضمن تجلیل از برگزاری این رخداد فرهنگی و‌ هنری ، حمایت از فرهنگ و هنر را به عنوان یک اقدام ارزشمند و قابل ستایش ارزیابی نمودند و از توجه صنعت پتروشیمی به ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی تقدیر کردند.

در پایان این آیین با اهدا تندیس، لوح و هدایایی از برگزیدگان این جشنواره در رشته های نقاشی، عکاسی، نمایش ، خوشنویسی، شعر، داستان و گرافیک و پوستر تقدیر به عمل آمد.