بیمارستان کنگان

پنج دستگاه‌ دیالیز جدید در بیمارستان کنگان بهره برداری شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با راه اندازی شدن پنج دستگاه دیالیز جدید در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کنگان شمار دستگاه‌های دیالیز این مرکز به ۱۸ عدد افزایش یافت.

به گزارش جنوب استان به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روز پنجشنبه به نقل از دکتر احمد یزدان پناه افزود: ارزش هر یک از دستگاه‌های جدید دیالیز بیمارستان کنگان ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

وی اظهار کرد: با اضافه شدن دستگاه‌های جدید به این بیمارستان نسبت تعداد بیمار به تخت‌های دیالیز ۸.۳ می‌شود که با استانداردهای وزارت بهداشت سازگار است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: در زمان حاضر ۷۰ بیمار کلیوی در بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان خدمات دیالیزی دریافت می‌کنند.

یزدان پناه گفت: با توجه به اینکه ۳۰ بیمار از شهرستان دیر هم اکنون در کنگان دیالیز می‌شوند با راه‌اندازی بخش خیر ساز دیالیز در بیمارستان دیر رضایت مردم جلب می‌شود.