مدیرکل آموزش و پرورش استان

شرکت ۹۳۴ نفر در مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش استان بوشهر

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت فرایند مصاحبه استخدامی 934 داوطلب خدمت در آموزش و پرورش استان از ششم تیر ماه جاری در دانشگاه فرهنگیان در حال اجرا است.

علی موحدی، در بازدید از حوزه برگزاری مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش اظهار کرد: سهمیه استان در نهمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در این آزمون استخدامی ۵۴۵ نفر است.

موحدی گفت: بر اساس جدول زمانی این مصاحبه از دوشنبه ۶تیر شروع شده و تا بیستم ماه جاری ادامه دارد و به مدت یک یا ۲ روز، زمان مصاحبه برای جاماندگان قابل تمدید است.

وی با بیان اینکه ۴۰درصد پذیرفته‌شدگان آقا و ۶۰درصد خانم هستند، افزود: پس از فرایند مصاحبه افراد برگزیده در یک دوره مهارت‌آموزی در دانشگاه فرهنگیان شرکت کرده و پس از آن از اول مهر به کار گرفته می‌شوند.