فروشگاه کالای اساسی تعاونی مرزنشینان بندر نخل تقی راه اندازی شد

فروشگاه توزیع کالای اساسی تعاونی مرزنشینان بندر نخل تقی با حضور فرماندار شهرستان عسلویه و سایر مسئولین شهرستان راه اندازی شد.

به گزارش جنوب استان به نقل از روابط عمومی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان عسلویه؛ فروشگاه توزیع کالای اساسی تعاونی مرزنشینان بندر نخل تقی با حضور فرماندار شهرستان عسلویه و سایر مسئولین شهرستان ،راه اندازی شد،مرحله اول فعالیت ۴۸۰۰۰ کیلوگرم برنج، ۵۰۰۰۰ کیلوگرم شکر بین مرزنشینان عضو توزیع می گردد ، قیمت هر کیسه برنج ۲۶۰ هزار تومان می باشد که صدهزار تومان پایین تر از قیمت بازار به دست مرزنشینان می رسد و به ازای هر خانوار دونفره یک کیسه،چهار نفره ۲ کیسه، شش نفره ۳ کیسه برنج اختصاص خواهد یافت. تاکنون حدود ۷۰ درصد از مردم ساکن شهرستان در سامانه مرزنشینان ثبت نام نموده اند.