رییس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی پارس

رییس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس انتخاب شد

دکتر حجت نظری مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد ( از شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس مستقر در منطقه پارس) به عنوان رییس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس انتخاب شد

دکتر حجت نظری مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد ( از شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس مستقر در منطقه پارس) به عنوان رییس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس انتخاب شد.
در نشست شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس که با حضور مدیران عامل‌و نمایندگان تام الاختیار شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه پارس به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد برگزار شد،شرکت‌های نوری ، مبین انرژی خلیج فارس ، آریاساسول ، کاویان و دماوند انرژی خلیج فارس به عنوان شورای سیاست گذرای شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس انتخاب شدند.
در آخرین نشست این شورا در سال ۱۴۰۰ ، مهندس حسنی ، رییس پیشین این شورا و مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس به ارائه عملکرد این شورا پرداخت و در پایان از سوی اعضا شورا از ایشان به پاس تلاش هایشان در دوران ریاست بر این شورا قدردانی به عمل آمد