رئیس اداره حفاظت محیط زیست عسلویه

اقدام های حفاظتی و نجات بخشی تالاب نایبند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست عسلویه از اجرای نمونه برداری از جنگل حرا در راستای اجرای طرح نجات بخشی تالاب نایبند خبر داد.

به گزارش جنوب استان مصطفی موذنی افزود: جنگل‌های حرا جزء زیستگاه‌های بسیار حساس جهان است که در شهرستان عسلویه دو جنگل حرای بساتین و بیدخون مجموعه جنگل‌های حرای نای‌بند را تشکیل داده‌اند که آخرین گستره پراکنش طبیعی جنگل‌های حرا در بالاترین عرض جغرافیایی نیمکره شمالی زمین می‌باشد.

وی گفت: این جنگل‌ها نیازمند حفاظت هرچه بیشتر می‌باشد و در سال‌های گذشته با تعارضات فراوانی مواجه بوده‌اندکه بخشی از آن‌ها برطرف شده و برنامه نجات‌بخشی تالاب نای‌بند آغاز شده است.

موذنی افزود: یکی از برنامه‌های مرتبط با برنامه نجات‌بخشی تالاب نای‌بند پایش وضعیت زیستی آن است که تاکنون یک مرحله نمونه‌برداری در سال گذشته انجام شده است.

وی گفت: در ادامه آن دومین مرحله نمونه‌برداری هم در فصل گرم سال آغاز شده است.

موذنی افزود: این نمونه‌ها شامل آب، رسوب‌ها، برگ و ریشه درختان حرا است. پس از عملیات‌های اولیه به آزمایشگاه منتقل شده است و تجزیه و تحلیل‌های مختلفی روی آن‌ها انجام می‌شود و نتیجه‌های به دست آمده مبنای اقدامات مدیریتی آینده است.