مشاور فرماندار کنگان در امور آموزش و پرورش منصوب شد

حسین حاجی زاده به عنوان مشاور فرماندار شهرستان کنگان در امور آموزش و پرورش منصوب شد.

به گزارش جنوب استان  به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان کنگان ، احمد غریبی فرماندار کنگان با حکمی، حسین حاجی زاده را به عنوان مشاور خود در امور آموزش و پرورش منصوب کرد.

حسین حاجی زاده متولد سال۱۳۴۸ شهر کنگان با ۳۲ سال تجربه آموزشی در مدارس که ۳۰ سال آن در حوزه مدیریت آموزشی بوده است.
مدیر نمونه شهرستان و نماینده مدیران در سال های متوالی ، پژوهشگر برتر کشوری در زمینه برنامه ریزی و مدیریت آموزشی در نخستین جشنواره تجربه موفق مدارس ، طراح ایده برگزیده مدیریت مدارس در جشنواره ها، همایش های استانی و طرح تعالی مدیریت مدرسه
مدیریت مدرسه شاخص شهرستان در طول دوران مدیریتی با حفظ همبستگی و همفکری مردم محله ، مسئولیت برگزاری آزمون های متمرکز شهرستان از جمله آزمون های نهایی و کنکور