رئیس کل دادگستری استان بوشهر:

برخورد با ساخت‌ و ساز غیر مجاز در استان بوشهر

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: ۵۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز به میزان ۲۵۰ هزار مترمربع به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال واقع در بخش مرکزی شهرستان تنگستان قلع و قمع شد.

به گزارش جنوب استان علی جمادی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری را به صورت جدی در دستور کار داریم.

وی بر حفظ حقوق بیت‌المال تاکید کرد و ادامه داد: هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز علاوه بر اینکه قلع و قمع بنا را در پیش دارد، جرم محسوب شده و قابل تعقیب و پیگیری است.

اجرای ۵۰ قلع و قمع در تنگستان

رئیس کل دادگستری استان بوشهر از قلع و قمع تعداد بیش از ۵۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز به میزان ۲۵۰ هزار مترمربع به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال واقع در بخش مرکزی شهرستان تنگستان (روستای چاه پیر) خبر داد.

جمادی با اشاره به قلع و قمع بناهای غیرمجاز در شهرستان تنگستان، اظهار کرد: با حضور مسئولان قضائی دادگستری شهرستان تنگستان و مسئولان دستگاه‌های متولی، ساخت و سازهای غیر مجاز، قلع و قمع و به صورت ۱۰۰ درصد به وضع سابق اعاده شد.

جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیر مجاز

وی افزود: این اقدامات در راستای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیر مجاز و اجرای احکام تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و برخورد با متخلفان و سودجویان و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال صورت گرفته است.