معارفه

آیین معارفه مدیرعامل شرکت شیمیایی صدف عسلویه برگزار شد

آیین تکریم مدیرعامل این شرکت با حضور رسول اشرف زاده مدیرعامل گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، برگزار شد.

به گزارش جنوب استان  در این آیین ازتلاش ها و اقدام های مهندس صمد کارگر مدیرعامل پیشین تقدیربه عمل آمد و مهندس مجتبی فلاح خورسند به عنوان مدیرعامل جدید شرکت شیمیایی صدف عسلویه معرفی شد.

مهندس اشرف زاده دراین آیین با تاکید برویژگی های خاص طرح صدف، اظهارکرد: تلاش های صورت گرفته در مسیرساخت این طرح با وجود برخی چالش ها قابل تقدیر است و امید است که شاهد شتاب در روند ساخت این پروژه در آینده نیز باشیم