مدیرعامل پتروشیمی صدف

پتروشیمی صدف، ظرفیت تولید لاستیک مصنوعی کشور را سه برابر خواهد کرد

مدیرعامل پتروشیمی صدف با اعلام ۷۰.۱۷ درصد پیشرفت این پروژه، گفت: با راه‌اندازی این مجتمع، ظرفیت تولید ESBR در کشور به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت.

به گزارش جنوب استان روابط عمومی پتروشیمی صدف، در بازدید دکتر علی عسکری مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و دکتر رشید قانعی

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی خلیج فارس، از بزرگترین طرح شرکت پترول در منطقه ویژه اقتصادی پارس، پتروشیمی صدف طرحی سودآور و با اهمیت ارزیابی شد و بر تسریع پیشرفت پروژه و رفع مشکلات آن تاکید شد.

به گفته خورسند، مدیرعامل پتروشیمی صدف، با راه‌اندازی این پروژه ملی، نقش کشور در حوزه تولید  لاستیک مصنوعی  در منطقه پررنگ‌تر می‌شود و از تبعیت کننده قیمت  ESBR  به تعیین کننده قیمت ارتقاء می‌یابد.