فرماندار دیر:

پیگیری احداث کشتارگاه و احداث بازارچه جدید ماهی فروشی در شهر دیر

در دیدار فرماندار دیر با سرپرست اداره کل دامپزشکی، پیگیری احداث کشتارگاه و احداث بازارچه جدید ماهی فروشی در شهر دیر مطرح شد.

به گزارش جنوب استان ، سرپرست اداره کل دامپزشکی استان بوشهر، دکتر مهدی تنگستانی به همراه رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیر با فرماندار دیر دیدار وبه مشکلات شبکه دامپزشکی شهرستان دیرپرداختند.

رئیس دامپزشکی شهرستان دیر در حاشیه این دیدار گفت:در جلسه ای که با حضور مدیر کل سازمان دامپزشکی وفرمانداری برگزار شد،از پیگیری احداث کشتارگاه در شهر دیر ، که از نیازمندی های شهرستان می باشد در دستور کار قرار گرفت.

محمودی افزود:احداث و واگذاری مدیریت بازارچه جدید ماهی فروشی در شهر دیر به بخش خصوصی ولزوم استقرار ناظر شبکه بهداشتی دامپزشکی در اسکله وبازارچه از دیگر موارد این گفتگو بود.

در پایان مدیر کل دامپزشکی با پرسنل شبکه دامپزشکی شهرستان دیدار  وبه بیان مشکلات ومطالبات پرسنل زحمت کش شبکه دامپزشکی پرداخت.