پتروشیمی زاگرس:

ثبت رکورد تاریخی در پتروشیمی زاگرس

شرکت پتروشیمی زاگرس با مبلغ فروش 2371.7 میلیارد تومان در اسفندماه 1400 افزایش 197 درصدی نسبت به بهمن ماه داشت و بالاترین مبلغ فروش ماهانه را رقم زد.

به گزارش جنوب استان به روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، مجموع درآمد ۱۲ ماهه این شرکت در سال ۱۴۰۰به بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده که با افزایش ۳۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ مواجه شده است.
بنا بر این گزارش درآمد بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومانی حاصل شده در سال ۱۴۰۰، ۳۰ درصد بیشتر از دوره قبلی در سال ۱۳۹۹ می‌باشد.
شایان ذکر است پتروشیمی زاگرس موفق شد رکورد بارگیری متانول را در تمام ادوار گذشته بشکند و با ثبت رکورد بارگیری ۴۱۵ هزار تن متانول در ماه مارچ، این آمار متفاوت را ثبت نماید.