با حضور وزیر بهداشت

مرکز دیالیز شهرستان دیر با حمایت شورای راهبردی پتروشیمی‌ها افتتاح شد

بخش دیالیز بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیر با زیربنای ۲۸۰ مترمربع و ۹ میلیارد تومان اعتبار با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید.

همزمان با سفر رئیس جمهور به استان بوشهر، بخش دیالیز بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیر با زیربنای ۲۸۰ مترمربع و ۹ میلیارد تومان اعتبار با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید.

این پروژه در ۲۴ ماه اجرا و اعتبار آن از محل شورای راهبردی پتروشیمی‌ها، خیر سلامت و استانداری تأمین شده است.