حضور میدانی

رئیس کل دادگستری استان بوشهر به درخواست‌های حقوقی و قضایی بخش ریز شهرستان جم رسیدگی کردند

مسئولان قضایی استان بوشهر با حضور در بخش ریز شهرستان جم و یا برگزاری دیدار مردمی به درخواست‌های حقوقی و قضایی مراجعان رسیدگی کردند.

مهدی مهرانگیز همراه با دادستان مرکز و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان بوشهر، با حضور در بخش ریز شهرستان جم و در جریان ملاقات مردمی به درخواست‌های حقوقی و قضایی مراجعان رسیدگی کردند.

وی در حاشیه این دیدار بر ازوم تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و افزود: هر چه ارتباط مستقیم مسئولان در بین مردم بیشتر باشد مردم نیزرضایتمندی بیشتر به آن مجموعه دارند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر، افزود: دیدار مردمی مستقیم و از نزدیک با هدف شنیدن مشکلات و دغدغه‌های مراجعان و رسیدگی به درخواست‌های قضایی آن‌ها در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد، و این امر اثرات مثبتی در جامعه و رضایتمندی بیشتر مردم به دستگاه قضا را به دنبال دارد.

مهرانگیز همچنین اظهارکرد: درخواست‌های ارباب رجوعان و مراجعین عمدتا تبدیل قرار، اعسار و تسریع در رسیدگی و مسائل مختلف دیگر بود که در جهت حل و فصل همه مسائل مطرح شده دستور مساعدت قانونی صادر شد.