مدیر بنادر و دریانوردی عسلویه

اصلاح فرآیند مرتبط با خدمات دریایی ورود و خروج شناور‌ها در منطقه عسلویه‌

طیبی، مدیر بنادر و دریانوردی عسلویه از اصلاح فرآیند مرتبط با خدمات دریایی ورود و خروج شناور‌ها در بنادر و پایانه‌های منطقه عسلویه خبر داد.

عمران مرادپور طیبی اظهار داشت: اصلاح خدمات دریایی منطقه به منظور بهبود و ارتقاء خدمات موثر،   بازنگری شده است.

 وی افزود: همچنین در راستای توسعه بنادر و پایانه‌های منطقه در نوار ساحلی شهرستان عسلویه و تسهیل در ورود و خروج شناورها، فرایند خدمات اسنادی مرتبط با این موضوع در سیستم جامع دریایی سازمان بروزرسانی شده است.

 مدیر بنادر و دریانوردی عسلویه  گفت: با این اقدام علاوه بر نظم دهی به تردد شناور‌ها در بین بنادر،   قانون ملی نظارت کامل بر امور کشتیرانی ساحلی و  و تامین ایمنی عبور و مرور شناور‌ها توسط سازمان بنادر و دریانوردی در آب‌های ساحلی به نحو مطلوب تری محقق خواهد شد.