ابقا

متین دیداری به عنوان مدیرعامل پتروشیمی زاگرس ابقا شد

براساس مصوبه هیات مدیره پتروشیمی زاگرس، متین دیداری، به عنوان مدیرعامل پتروشیمی زاگرس انتخاب و ابقا شد.

پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی زاگرس و انتخاب اعضاء حقوقی هیئت مدیره شرکت و در اجرای ماده ۱۱۹ قانون تجارت و معرفی اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره، یکصد و شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء در روز یکشنبه مورخ ۸ مردادماه ۱۴۰۲ در محل دفتر مرکزی این شرکت در تهران برگزار و نمایندگان حقیقی اشخاص حقوقی این شرکت معرفی متین دیداری نیز به عنوان مدیرعامل این شرکت به مدت دو سال دیگر انتخاب و ابقا گردید.

عملکرد شایسته مدیر سال صنعت پتروشیمی کشور دلیل محکمی بر این انتخاب بود که جای تبریک برای صنعت پتروشیمی کشور و جامه ی محلی با توجه به رویکرد مثبت ایشان در ایفای تعهدات مسولیت های اجتماعی به جامعه پیرامونی دارد.