رییس هیئت‌مدیره پتروشیمی جم

متین دیداری رییس هیئت‌مدیره پتروشیمی جم شد

طی صورت جلسه‌ای در پتروشیمی جم متین دیداری به عنوان رئیس هیات مدیره این پتروشیمی مهم برای وزارت کار و صندوق بازنشستگی انتخاب شد.

طی صورت جلسه‌ای در پتروشیمی جم متین دیداری به عنوان رئیس هیات مدیره این پتروشیمی مهم برای وزارت کار و صندوق بازنشستگی انتخاب شد.

دیداری دارای دکترای مهندسی انرژی، از جوانان متخصص و خوشنام صنعت پتروشیمی است که در حال حاضر، مدیرعامل شرکت پتروشیمی زاگرس می باشد.