دانشگاه علوم پزشکی

دختر نوجوان کنگانی فرشته نجات سه بیمار

رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: به دنبال تأیید مرگ مغزی ریحانه قاسمی دختر ۱۶ ساله کنگانی توسط تیم واحد فراهم آوری اعضای پیوندی و پزشکان تأییدکننده و با رضایت و ایثار پدر مهربان و خانواده نوع‌دوست آن زنده‌ یاد اولین عمل اهدای عضو در شهرستان کنگان برای نجات جان چند هم‌وطن انجام شد.

به گزارش جنوب استان، علیرضا باقری رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دختر ۱۶ ساله کنگانی جانی دوباره به بیماران نیازمند اهدای عضو بخشید.

وی اظهار کرد: به دنبال تأیید مرگ مغزی ریحانه قاسمی دختر ۱۶ ساله کنگانی توسط تیم واحد فراهم آوری اعضای پیوندی و پزشکان تأییدکننده و با رضایت و ایثار پدر مهربان و خانواده نوع‌دوست آن زنده‌ یاد اولین عمل اهدای عضو در شهرستان کنگان برای نجات جان چند هم‌وطن انجام شد.

باقری بابیان اینکه با اقدام ایثارگرانه این خانواده اهل کنگان، چند هم‌وطن از مرگ حتمی نجات یافتند تصریح کرد: کبد و هر دو کلیه این نوجوان ۱۶ ساله برای پیوند به نیازمندان به دریافت عضو به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز ارسال شد.

رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ۸۸ اهدای عضو در این استان خبر داد و گفت: این اقدام هشتمین اهدا عضو در سال جاری در استان بوشهر است.