مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر

بندر سیراف ظرفیت ثبت جهانی را دارد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر گفت: بندر تاریخی سیراف ظرفیت ثبت در فهرست آثار جهانی را دارد.

اسماعیل سجادی‌منش در نشست با رئیس شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور و مدیر موسسه سیراف پارس گفت: بندر سیراف به واسطه داشتن آثار تاریخی متعدد همچون گمرک بنگسار، مسجد جامع، خانه‌های اعیانی، دره لیر، دستکنده‌های تاریخی، قلعه نصوری و اصالت تجارت دریایی که از گذشته با دیگر بنادر دنیا داشته، ظرفیت ثبت در فهرست آثار جهانی را دارد.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: برای رسیدن به این مهم باید تمامی دستگاه‌های متولی نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کنند و همچنین نباید از تاثیرگذاری جوامع محلی غافل بود چرا که حفاظت از مواریث‌ فرهنگی وظیفه همگان بوده و باید به‌عنوان یک فرهنگ مثبت در بین مردم نهادینه شود.
در ادامه این نشست الیار عاصمی‌زاده رئیس شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور بیان کرد: نقش سمن‌ها در حفاظت و نگهداری از ابنیه‌ها و آثار تاریخی به‌عنوان یک ظرفیت اجتماعی در حوزه میراث‌فرهنگی بسیار با اهمیت است و نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت و باید از این قابلیت ارزشمند استفاده کرد.
او در پایان این نشست گفت: یک شورای سیاست‌گذاری برای ثبت جهانی سیراف در کنار کمیته ثبت جهانی این بندر باید تشکیل شود و تمام فضا‌ها و ظرفیت‌ها برای معرفی سیراف باید مورد استفاده قرار گیرد.