معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

برنامه طرح توسعه بیمارستان جم به دستور وزیر نفت متوقف شده بود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حاشیه بازدید از بیمارستان توحید جم گفت: طرح توسعه فیزیکی بیمارستان توحید جم می‌تواند آن را به قطب شهرستان تبدیل کند و نیازهای بخش زیر و انارستان را نیز پشتیبانی کند.

به گزارش جنوب استان دکتر احمد یزدان‌پناه در حاشیه بازدید از بیمارستان توحید جم اظهار داشت: کارهایی که در بیمارستان توحید جم در حال انجام است موجب رضایت‌ ماست و باعث اعتمادسازی می‌شود.

در این بازدیدها معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به همراه تیم مدیریتی معاونت درمان از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات حوزه درمان شهرستان جم قرار گرفت.

وی با اشاره به ارتقا و تنوع خدمات در این بیمارستان، اضافه کرد: طرح توسعه فیزیکی بیمارستان توحید جم می‌تواند آن را به قطب شهرستان تبدیل کند و نیازهای بخش زیر و انارستان را نیز پشتیبانی کند.

معاون درمان دانشگاه با بیان اینکه این طرح یک گام بسیار بلند برای ارتقای فرآیندهای درمانی و تکمیل چرخه خدمت است، اضافه کرد: با این کار اتاق عمل از ۲ تخت به ۵ تخت، آی.سی.یو به ۶ تخت، NICU به ۶ تخت، PNICU به ۶ تخت، دیالیز ۶ تخت، تالاسمی ۶ تخت، شیمی‌درمانی  ۲ تخت و حدود ۸ تخت بستری و بهسازی فضای موجود افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به نبود کلینیک فعال تخصصی در شهر جم، تصریح کرد: در برنامه طرح توسعه بیمارستان که مدتی به دستور وزیر سابق نفت متوقف شده بود و در حال حاضر سیر قانونی مراحل را طی می‌کند، بخش‌های ویژه، اتاق عمل و بخش ویژه نوزادان به بیمارستان اضافه خواهد شد که مانع از بسیاری از اعزامات غیرضروری است.

دکتر یزدان‌پناه ضمن ابراز رضایت از عملکرد بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر بیان کرد: هرجا پای مردم در میان است باید تمامی سازمان‌ها پای کار بیایند و در استان ارتباط بین دانشگاه علوم پزشکی، صنعت نفت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح باید به صورت یکپارچه باشد
.
دکتر یزدان‌پناه تصریح کرد: بیمارستان توحید جم باوجوداینکه زیرمجموعه وزارت بهداشت نیست، در بخش خدمات دارای تعرفه دولتی که جای قدردانی دارد.
معاون درمان دانشگاه با همراهی تیم معاونت درمان از بیمارستان توحید جم، کلینیک تخصصی و طرح توسعه بیمارستان بازدید کرد.