رئیس شورای شهر عسلویه

رئیس شورای شهر عسلویه تغییر کرد

شورای شهر عسلویه برای انتخاب مجدد اعضاء خود تشکیل جلسه داد و علی جبری به عنوان رئیس شورای شهر و خالد خواجه به عنوان نائب رئیس شورای شهر عسلویه شدند.

به گزارش جنوب استان در پی انتصاب علی محمدی رئیس شورای سابق شهر عسلویه به عنوان بخشدار بخش چاه مبارک صبح امروز ١۶ مهرماه شورای شهر عسلویه جهت انتخاب مجدد اعضا خود تشکیل جلسه‌ داد که پس از رای گیری علی جبری به عنوان رئیس و خالد خواجه به عنوان نائب رئیس شورای شهر عسلویه انتخاب شدند.

با توجه به انتقال علی محمدی به بخشداری چاه مبارک یوسف محمدی نفر ششم انتخابات شورای شهر به جمع اعضا شورا پیوست و عضو شورای شهر عسلویه شد.