معرفی کتاب؛

«مدیر شو» منتشر شد

کتاب «مدیر شو» نوشته حسین دهقان زاده توسط انتشارات قلمداران جنوب منتشر و راهی بازار نشر شد.

کتاب «مدیر شو» تألیف حسین دهقان زاده روزنامه نگار فعال از ابعاد مختلف مدیریتی و روان شناختی مورد ارزیابی قرار گرفته و هدف از تدوین مدیر شو این است که چگونه می‌توان برای بهتر شدن گام بر داشت.

فصل‌های کتاب عبارتند از مهارت‌های مورد نیاز مدیران، فرآیند مدیریت بر مبنای هدف، تقویت مهارت‌های توسعه فردی در محیط کار، دروغ سفید نگویید تا پیشرفت کنید.

طراح جلد کتاب محمد رضا طهماسبی و صفحه آرای آن ایوب حبیب زاده است که در نوبت چاپ اول ۱۴۰۲ به شمارگان ۵۰۰ و با قیمت ۹۰ هزار تومان توسط انتشارات قلم‌داران جنوب چاپ و منتشر شده است.

حسین دهقان زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت است که در حوزه‌های مختلف «ادبی، رسانه‌ای، فرهنگی» فعالیت و چندین مقالات علمی پژوهشی با موضوعات مختلف و همچنین کتاب شعر دریاتر از دریا و کتاب مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها دارا است.