گلایه صیاد

اعتراض صیادان آبزیان جنوب استان بوشهر نسبت به افزایش تعرفه صیادی

با توجه به آغاز صید میگو از ۱۷ مردادماه صیادان شهرستان دیر و کنگان نسبت به افزایش تعرفه صدور مجوز صید آبزیان اعتراض کردند و خواستار تعدیل این تعرفه شدند.

هر ساله صید میگو در خلیج‌ فارس بر اساس مصوبه کمیته صید شیلات استان بوشهر آغاز می‌شود و امسال صید این آبزی از ۱۷ مرداد برای قایق‌ها و ۱۸ مرداد برای لنج‌های با صدور مجوز تعیین شده است.

زمان آغاز صید میگو در استان بوشهر با بررسی وضعیت ذخایر این آبزی توسط گشت‌های تحقیقاتی پژوهشکده میگو در کمیته صید تعیین می‌شود.

صید میگو ‌در آب‌های استان بوشهر فرصت مناسب برای امرار معاش صیادان با لنج و قایق محسوب می‌شود، چرا که فصل صید این آبزی در طول سال مدت محدودی تعیین می‌شود.

امسال شیلات استان بوشهر بر اساس بخشنامه، تعرفه‌‌ صدور مجوز برای صید ماهی و میگو با قایق و لنج افزایش داده که سبب نارضایتی قشر زحمتکش صیاد شده است.

صیادان جنوب بوشهر می‌گویند: مصوبه افزایش تعرفه صید میگو به معیشت صیادان لطمه وارد کرده است.

علی رئیسی یکی از صیادان بندر دیر در گفت‌وگو با خبرنگار ما، اظهار داشت: امسال تعرفه مجوز صدور صید آبزیان در خلیج فارس نسبت به سال گذشته که ۲۵۰ هزار تومان بود به  ۸٫۵ میلیون تومان افزایش یافته است که با هیچ قانون و منطقی سازگار نیست.

وی اضافه کرد: صید مخرب ترال معروف به « صید محاصره‌ای» درد همیشگی صیادان است، چرا که این روش صید به ذخایر آبزیان در خلیج فارس ضربه سنگینی وارد کرده است و ما شاهد کاهش صید آبزیان از جمله ماهی و میگو در دریا هستیم.

این صیاد با سابقه دیری ادامه داد: امسال نیز با شروع فصل میگو تعرفه صدور مجوز هر قایق صیادی به ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که این امر نیز موجب گلایه و اعتراض صیادان است.

وی با اشاره به طرح دریا بست مصوبه شیلات استان بوشهر هم بیان کرد: طرح دریا بست با هدف استراحت دریا طرح بسیار خوبی است، اما این طرح  به معیشت صیادان لطمه زیادی وارد کرده است و از سویی افرادی به صید قاچاق اقدام می‌کنند.

فرماندار شهرستان دیر هم ضمن تأیید مشکلات صیادان خاطرنشان کرد: مطالبه‌ صیادان شهرستان دیر پیگیری می‌شود و در دستور کار قرار دارد.

یونس باربرز افزود: افزایش تعرفه صید میگو و ماهی سبب نارضایتی قشر زحمتکش صیاد شده است.

وی گفت: تحقق مطالبات صیادان و حل مشکلات آنان از سوی مدیر کل شیلات استان بوشهر پیگیری می‌شود.

فرماندار شهرستان دیر از پیگیری حل مشکل سوخت یارانه‌ای شناورهای صیادی نیز در تماس با رئیس پخش فرآورده‌های نفتی استان بوشهر خبر داد.

باربرز افزود: برای حل مشکلات صیادان با تمام دستگاه‌هایی که به نوعی در جریان افزایش مبلغ تعرفه صدور مجوز برای صید آبزیان هستند در حال پیگیری است که امیدواریم که فرایند آن، رضایت صیادان را فراهم کند.