توجه به مهارت افزایی دانش آموزان، گامی موثر در راستای توسعه متوازن

مدیر عامل شرکت پلی پروپیلن جم گفت: توجه و اقدام در ایجاد زیرساخت های آموزشی و موضوعات روبنایی مرتبط با امر آموزش نباید صرفا با نگاه جبرانی انجام شود بلکه بر اساس اصول بنیادین توسعه متوازن، می بایست همزمان با توسعه صنعت و محیط صنعتی، فضای آموزشی نیز به عنوان عنصر غیرمادی فرهنگ توسعه می یافت.

به گزارش پایگاه خبری جنوب استان به نقل از ثلاث و به نقل از روابط عمومی شرکت پلی پروپیلن جم، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در نشستی که با نیت توجه به امر آموزش در چارچوب مسئولیت های اجتماعی در اداره آموزش و پرورش شهرستان عسلویه برگزار شد؛ سید مصطفی فیض مدیر عامل شرکت پلی پروپیلن جم ضمن تاکید بر لزوم توجه به مهارت افزایی دانش آموزان، به عنوان گامی موثر در راستای توسعه متوازن، تشریح کرد: توجه و اقدام در ایجاد زیرساخت های آموزشی و موضوعات روبنایی مرتبط با امر آموزش نباید صرفا با نگاه جبرانی انجام شود بلکه بر اساس اصول بنیادین توسعه متوازن، می بایست همزمان با توسعه صنعت و محیط صنعتی، فضای آموزشی نیز به عنوان عنصر غیرمادی فرهنگ توسعه می یافت.

وی در ادامه افزود: شرکت برای بورسیه تحصیلی دانش آموزان نخبه بی بضاعت برنامه های کاربردی و پایدار دارد و به این موضوع به عنوان سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی می نگرد که این دانش آموزان در آینده بدل به نیروهای متخصص و تاثیرگذار صنعت گردند.

اسماعیل جبری مدیر آموزش و پرورش شهرستان عسلویه نیز ضمن تشکر از روحیه جهادی مدیر عامل شرکت پلی پروپیلن جم، با اشاره به کمبود فضای آموزشی در شهرستان عسلویه، از خانواده صنعت به دلیل ساخت مدارس و همکاری با آموزش و پرورش در حوزه های مختلف تقدیر کرد.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که با افزایش تعاملات با شرکت پلی پروپیلن جم بتوان اقدامات بنیادین و پایداری را در زمینه آموزش پی ریزی کرد.