هفته دولت:

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی شهرداری بهارستان

سه پروژه عمرانی شهرداری بهارستان با اعتباری بالغ بر ۶۴ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت و با حضور فرماندار شهرستان جم افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

به گزارش جنوب استان سه پروژه عمرانی شهرداری بهارستان با اعتباری بالغ بر ۶۴ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت و با حضور فرماندار شهرستان جم افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان نخلستان با عرض ۲۰ متر و به طول ۷۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال در هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

همچنین عملیات سنگ جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت خیابان موعود به عرض ۱۶ متر و به طول ۳۰۰ متر و با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال عملیات اجرایی آن آغاز شد.

پروژه پیاده‌رو سازی بلوارهای اصلی شهر به مساحت ۵هزار مترمربع دیگر پروژه شهرداری بهارستان است که با اعتباری بالغ ۱۵ میلیارد ریال نیز در هفته دولت عملیات اجرایی آن آغاز شد.